Tým

Mgr. Sylva Pahutová

advokátka a insolvenční správkyně

V roce 1999 promovala na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2000 – 2003 vykonávala praxi koncipientky zakončenou úspěšně složenou advokátní zkouškou. Od 1. 4. 2003 zapsána jako advokátka u České advokátní komory pod číslem 9832. Od roku 2005 správkyní konkurzní podstaty a od roku 2009 po složení specializovaných zkoušek rovněž insolvenční správkyní.

 

Mgr. Jana Hustopecká

spolupracující advokátka a insolvenční správkyně

V roce 2012 promovala na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od téhož roku vykonávala praxi koncipientky u Mgr. Sylvy Pahutové. V roce 2016 se stala advokátkou a od 1. 4. 2016 je zapsána jako advokátka u České advokátní komory pod číslem 16827. Od roku 2021 je též insolvenční správkyní.

 

Romana Králová

asistentka insolvenční správkyně

 

Jana Kurečková

insolvenční specialistka