O nás

Jako samostatná advokátka se od roku 2003 specializuji na poskytování právních služeb zejména v oblasti práva občanského, obchodního a pracovního.

Právní služby poskytuji jak při přípravě smluvních dokumentů a jiných právních úkonů, tak i v případech uplatňování nároků z nich plynoucích. Své klienty zastupuji před soudy a správními orgány. V rámci poskytování právních služeb zastupuji klienty při jednáních o sporných otázkách, které se vyskytnou při uzavírání smluv i při jednáních vedených snahou o smírné řešení sporů bez nutnosti soudní pře.

Zaměřuji se rovněž na úpadkové právo. Mé dlouholeté zkušenosti z výkonu funkce konkurzní správkyně i insolvenční správkyně přináší při výkonu advokacie výhodu uceleného pohledu na řešení problému. Poskytování kvalifikované právní pomoci v záležitostech dotýkajících se insolvenčního práva, a to jak z pohledů věřitelů, tak z pohledu dlužníků, je tudíž samozřejmostí.

Trvale spolupracuji s dalšími advokáty. Komplexnost právních služeb podporuje má blízká kooperace s daňovou a účetní kanceláří Ing. Moniky Otiskové. Při poskytování právních služeb velmi úzce spolupracuji rovněž s notáři, soudními exekutory a znalci, takže jsem Vám schopna poskytnout právní služby na vysokém stupni odborné kvality.

V případě, že chcete zjistit doplňující informace, případně projevíte zájem o spolupráci s námi, neváhejte nás kontaktovat.

ODMĚNA ADVOKÁTA

Odměna je primárně určena dohodou smluvních stran, neboť takto je možné nejlépe zohlednit veškerá specifika poskytnuté právní pomoci. V případě, že by uzavření dohody z jakéhokoliv důvodu nebylo možné, odměna by byla určena podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Jsem plátkyní daně z přidané hodnoty.

INFORMACE PRO KLIENTY – SPOTŘEBITELE

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.